Klimaatadaptatie, Groen en Gezond

Klimaatverandering is een feit, of we wereldwijd nu in staat zijn om het af te remmen of niet. Hoe dan ook zal de aarde opwarmen en zullen we de gevolgen hiervan merken. Sommige gevolgen zijn nu al te zien en te voelen in Nederland: zo wordt het hier sneller warm dan in andere landen (KNMI). Dit zorgt onder andere voor droogte, extremere weersomstandigheden en hittestress. Deze gevolgen raken onze maatschappij op veel verschillende manieren. Zo meldt het tijdschrift Huisarts & wetenschap dat er in de zomer van 2023 een oversterfte van 5% is gesignaleerd. Daarnaast ontstaan er grote problemen voor boeren door de droogte (EenVandaag). Om de negatieve gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk tegen te gaan zullen we onze leefomgeving moeten aanpassen op dit nieuwe klimaat: dat noemen we klimaatadaptatie.

Stichting Technotrend is opgericht vanuit de overtuiging dat jongeren een grote rol moeten spelen in die indeling van onze leefomgeving. Keuzes die vandaag worden gemaakt over klimaatadaptieve maatregelen gaan over de leefomgeving van de toekomst van onze jongeren. Het is belangrijk om ze hierbij te betrekken en om ze het belang van de thematiek te laten inzien. Daarnaast is het een hele concrete uitdaging die ingaat op fundamentele vraagstukken van deze tijd. Met deze thematiek kunnen we het gesprek met jongeren aangaan over hoe zij de toekomst voor zich zien zonder dat dit een abstract gegeven is, het gaat namelijk vaak over hoe hun stad/dorp/wijk/buurt eruit moet gaan zien.

Onder dit thema voerden we deze projecten uit:

  • Groene Gezonde Stad (Provincie Zuid-Holland) (afgerond)
  • Vergroening van tuinen en buurten (Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden) (afgerond)

Projecten en partners

Momenteel werken we al hard aan klimaatadaptatievraagstukken. Zo werken we in Utrecht intensief samen met het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR). Samen met het waterschap laten we de jongeren kennismaken met uitdagingen rondom water. Samen met de provincie Zuid-Holland werkten we in het schooljaar 2023-2024 aan groene gezonde steden, met de groene cirkel: Groene Gezonde Stad. Leerlingen werkten aan het vergroenen van wijken, pleinen of buurten.

logo provincie Zuid-Holland     logo Groene gezonde stad     logo HDSR

Belangstelling?

Zet jij je ook in voor de gevolgen van de klimaatverandering en wil je ons helpen om jongeren perspectief te bieden om te werken aan een leefbaar en gezond klimaat? Neem contact met ons op via info@young-innovators.nl. We houden je graag op de hoogte!