Duurzaam Voedsel & Eiwittransitie

Ons Young Innovators programma bereidt leerlingen voor op een toekomst waarin wij op een verantwoordelijke manier omgaan met onze aarde, en onze eigen verantwoordelijkheid nemen in duurzaam gebruik van land en water. De manier waarop wij met voedsel omgaan heeft grote gevolgen voor gebruik van land, water en fossiele grondstoffen. Om dit voedselsysteem haalbaar te houden voor de groeiende wereldbevolking, zijn er ingrijpende aanpassingen nodig in de richting van duurzaam voedsel in productie en consumptie. De Nederlandse overheid ambieert om van 60% dierlijk en 40% plantaardig, over te gaan naar 40% dierlijk en 60% plantaardige eiwitten. De aanpassingen die hiervoor gedaan moeten worden van boerderij tot bord vergen de inzet van veel creatieve, ambitieuze, betrokken boeren en burgers.

We hebben allemaal met voedsel, voedselproductie en -consumptie te maken, maar veel mensen beseffen niet of weinig hoeveel invloed ze zelf kunnen hebben op dit systeem. Door leerlingen in contact te brengen met bedrijven en innovaties in de voedingssector die werken aan duurzaam voedsel, bieden wij ze perspectief om het menu van de toekomst zelf samen te stellen. Zo leren ze de vormgever te zijn voor nieuwe eiwitbronnen, mee te denken over circulaire mogelijkheden, en creatieve marketingplannen op te stellen.

Voor de sector levert dit een betrokken generatie medewerkers op, die weet waar zij binnen de eigen regio kunnen bijdragen aan de eiwittransitie. Ook zorgt de frisse blik van de leerlingen voor waardevolle toevoegingen in het ontwikkelen van nieuwe producten en doorgroeimogelijkheden.

Projecten

  • In Noord-Brabant hebben we met een mooie samenwerking met Delta Agrifood Business (DAB) in Bergen op Zoom al honderden leerlingen in contact kunnen brengen met pioniers in de plantaardige eiwitketen. Het DAB is een open innovatie- en expertisecentrum van bedrijfsleven en onderwijs.
  • Gezonde Voedselomgeving is een project samen met de Provincie Zuid-Holland, dat in het schooljaar 2024-2025 wordt uitgevoerd.

Belangstelling?

Zet jij je ook in voor deze transitie, en wil je ons helpen om jongeren perspectief te bieden in de overgang naar een mooier, gezonder en haalbaarder voedselsysteem? Neem contact met ons op, we houden je graag op de hoogte!

logo provincie Zuid-Holland