De samenleving staat voor complexe uitdagingen in de transitie naar een duurzame samenleving.

We worden doodgegooid met rapporten over het broeikaseffect, doelstellingen die gehaald moeten worden en nieuws over klimaatverandering. Het blijft lastig om wegwijs te worden in wat we kunnen doen om bij te dragen aan een duurzame samenleving.

Maar als wij het al lastig vinden, hoe bieden we onze burgers van de toekomst dan perspectief?

Met ons Young Innovators programma bieden wij handvatten voor complexe uitdagingen aan. Door middelbare scholieren op jonge leeftijd al kennis te laten maken met de complexe materie en deze op een interdisciplinaire manier aan te vliegen, zorgen we er samen met docenten voor dat zij wegwijs worden in duurzaamheidsuitdagingen.

In het programma denken leerlingen mee over actuele duurzaamheidsuitdagingen. Ze worden geprikkeld om verbanden te zien tussen verschillende onderdelen uit de samenleving, en op basis van een grondige systeemanalyse werken de leerlingen toe naar een pitch met een idee of oplossing voor de uitdaging.

Hierbij werken leerlingen vanuit hun eigen interesseveld. Dromers hebben het over samenlevingen in boomhutten, creatievelingen ontwerpen een stickeractie of educatiestrip en actievoerders bedenken een eigen initiatief of social mediacampagne.

In samenwerking met lokale casushouders kunnen leerlingen hun creativiteit en probleemoplossend vermogen inzetten om organisaties te helpen in de transitie naar een duurzame samenleving.

Leerlingen werken vanuit intrinsieke motivatie. De ene leerling gaat aan vanwege de klimaatproblematiek, een ander vanwege het feit dat het bedrijfsleven naar hen luistert.

Enerzijds biedt dit leerlingen de kans om binnen lokale uitdagingen in contact te komen met lokale organisaties. Anderzijds zijn leerlingen nog ongevormd en durven met open ogen te dromen over de toekomst. Zij hebben een mening en visie over hoe hun toekomst eruit moet komen te zien.

Als docent of onderwijsinstelling is het helemaal niet zo gemakkelijk om je leerlingen op te leiden tot klimaatbewuste wereldburgers. Het bieden van de juiste kennis, vaardigheden en motivatie over duurzaamheid is op zichzelf een bijna net zo grote uitdaging.

We hoeven leerlingen niet het antwoord op duurzaamheidsuitdagingen te bieden. Als docent kan je al heel veel betekenen door te accepteren dat de wereld bestaat uit complexe uitdagingen en dat je het soms niet weet.

Maar door de handen met je collega’s ineen te slaan, leerlingen interdisciplinair te leren denken en uitdagingen aan te vliegen vanuit sociale, natuurlijke en economische perspectieven, kan je er in elk geval aan bijdragen dat je leerlingen klimaat bewustere wereldburgers worden.