Een duurzame samenleving willen we allemaal wel. We weten dat we iets moeten doen, maar zodra we iets kúnnen doen, wijzen we liever naar de ander. Alleen samen kunnen we op een holistische manier klimaatuitdagingen aan en om je hierin wegwijs te maken nemen we je graag mee in de wereld van systeemdenken. 

Systemen, hoe zit dat? 

De wereld om ons heen bestaat uit een hoop verschillende elementen. Deze elementen lijken vaak haar eigen ding doen, maar een verandering in één element kan ook andere elementen veranderen. Systemen worden gebruikt om deze onderlinge relaties tussen elementen te laten zien.

Om dat te vertalen naar onze wereld: Als een verdedigende voetballer de bal naar de helft van de tegenstander schiet, is dit een enkele actie die de andere spelers op een eigen manier in beweging zet. Om te begrijpen hoe het speelveld zich ontwikkelt, is het van belang de relaties op het veld te gaan snappen. 

Systeemdenken gaat dieper in op het begrijpen van de dynamiek tussen deze verschillende elementen. Immers, zonder te weten hoe elementen samenwerken kun je nooit één succesvolle oplossing implementeren.  

Systeemdenken, waarom? 

Complexe duurzaamheidsuitdagingen eisen niets anders dan grondige analyses, het zoeken van verbindingen en effectieve oplossingen. Door te gaan denken in systemen gaan we problemen anders aanvliegen.

Met systeemdenken maken we inzichtelijk hoe oplossingen in één deel van het systeem invloed hebben op het andere delen. Hierdoor kunnen beslissingen gemaakt worden die zich niet focussen op één probleem, maar op het gehele systeem.  

Daarnaast zoekt systeemdenken verbinding tussen verschillen factoren. Hoe kunnen verschillende elementen, of soms zelfs systemen, samenwerken aan het gezamenlijke doel om een duurzame wereld te realiseren?

Neem bijvoorbeeld een regenton. Heb je er wel eens over nagedacht dat het plaatsen van een regenton je niet alleen de kans biedt om je tuin te bewateren, maar ook een watervoorraad voor droge periodes kan zijn, de druk op het riool in natte periodes kan verlichten en een aantrekkelijke wasplaats voor vogels in de buurt kan zijn.

Complexe uitdagingen aanpakken

Het is tijd om de systemen waar we in leven te begrijpen en op zoek te gaan naar oplossingen die écht op een duurzame manier met de wereld omgaan. Als we er samen voor kiezen om het anders te doen, als we anders durven te denken dan dat we tot nu toe hebben gedaan, hoeven we zelfs helemaal niets in te leveren.

Laat systeemdenken ons helpen met het effectief aanpakken van deze complexe uitdagingen en laten we zorgen dat we samen de wereld duurzamer maken.