Op 4 oktober gaan we met 80 leerlingen uit de 3e klas van het Utrechtse St-Gregorius College een Young Climathon houden op het Klimaatfort (Fort Ruigenhoek). Voor het 900-jarige bestaan van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) is dit fort omgetoverd om activiteiten te houden die met het klimaat te maken hebben.

De leerlingen gaan aan de slag met drie duurzaamheidsvraagstukken van het HDSR en het Netwerk Water & Klimaat. Onderwerpen die hier ten grondslag liggen zijn waterkwaliteit, hittestress en burgerparticipatie.

Samen met de casushouders gaan de leerlingen de hele dag aan de slag om creatieve oplossingen te verzinnen voor de problemen. Zo zorgen we er samen voor dat we ’s zomers lekker kunnen zwemmen in schoon water en dat we minder last hebben van de temperatuur op tropische dagen.

Het HDSR viert het bestaan van het georganiseerde waterbeheer in het gebied van de Kromme Rijn. Onder het motto ‘Waterbewust leven maakt het verschil!’ organiseert het hoogheemraadschap het hele jaar door activiteiten. Samen maken we Utrecht een stukje waterbewuster.